[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
นายประยงค์ เฟื้อยใต้
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดนครพนม
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/มิ.ย./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
27 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
94 คน
สถิติเดือนนี้
1332 คน
สถิติปีนี้
3072 คน
สถิติทั้งหมด
33427 คน
IP ของท่านคือ 34.229.194.198
(Show/hide IP)
Facebook หน่วยงาน

  
กระดานงาน - แสดงโครงการ # 3

ชื่อโครงการสถานะ%ความสำคัญ
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเปิด0สูงมาก
สถิติของโครงการ/ข้อมูลทั่วไป
วันเริ่มต้น: 01/10/2016
วันสิ้นสุด (ประมาณการ): 31/03/2017

รายละเอียดของโครงการ:
    หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง คือ “เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง”ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่จากระดับล่างสู่บน มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตั้งแต่ในระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด เป็นลำดับจนเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับประเทศ ในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าวครั้งนั้นมุ่งเน้นให้ความสำคัญในระดับหมู่บ้าน ตำบลอย่างมาก เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทุกเรื่องทุกสาขาทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ข้อมูลปัญหาความต้องการต่างๆที่ได้จากพื้นที่เหล่านั้นถือเป็นข้อมูลจริงที่เกิดจากปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยตรง ในเรื่องที่มีความเร่งด่วนสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ให้ความสำคัญและเร่งนำเสนอรัฐบาลในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบายและพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปปัญหาต่างๆเหล่านั้นส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้หยิบยกเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลขึ้นมาดำเนินการอีกครั้ง โดยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับตำบลร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปแบบของการจัดการตนเอง พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทำแผนพัฒนาร่วมกัน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการเกษตร และสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทางเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายเครือข่ายเกษตรกรกับภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นดำเนินการใน 5 เรื่องหลักให้บังเกิดผลแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสินค้าราคาเกษตร เรื่องสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม พื้นที่ดำเนินการอำเภอละ 1 ตำบลและหลังจากที่สภาเกษตรกรได้ดำเนินการเรื่องนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีคำสั่ง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 เรื่อง ได้แก่ การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข็งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ( Zoning )ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งได้มุ่งเน้นพื้นที่ดำเนินการในระดับตำบลเช่นเดียวกับโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดกำลังดำเนินการอยู่ อย่างไรก็ตามสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นว่าการแก้ปัญหาการเกษตรของประเทศได้นั้นต้องมีการดำเนินงานในลักษณะของการรวมกลุ่ม และการส่งเสริมพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ โดยเริ่มจากกลุ่มขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน ตำบล ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเบื้องต้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ในลักษณะของเกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร ซึ่งการที่จะพัฒนาสู่ความเข้มแข็งในระดับนั้นได้ จำเป็นต้องสนับสนุนให้กลุ่มหรือชุมชนมีแผนปฏิบัติงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผน มีการสร้างผู้นำ สร้างคนในชุมชนหรือกลุ่มองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถจัดทำแผนงาน กำหนดวิธีการ เป้าหมายการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญให้กับเศรษฐกิจฐานรากระดับตำบลอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสอดคล้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงได้ควบรวมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล กับโครงสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเข้าไว้ด้วยกัน เป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม” วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทำแผนพัฒนาร่วมกัน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 2. จัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ในพื้นที่หรือพัฒนาแก้ไขสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่าย 3. ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในตำบล โดยอาศัยแผนพัฒนาเกษตรกรรม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม และ SMEs เกษตร เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เน้นบริหารจัดการแลเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ เป้าหมายโครงการ 1. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกกรมระดับตำบล และสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรหรือองค์กรรายสินค้าเกษตรในพื้นที่ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดนครพนม จำนวน 99 ตำบล ได้ดำเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 12 ตำบล คงเหลือดำเนินการในปี 2560 - 2564 จำนวน 87 ตำบล ดังนี้ ปี 2560 อำเภอละ 1 ตำบล รวม 12 ตำบล ปี 2561 - 2562 ปีละ 24 ตำบล รวมจำนวน 48 ตำบล ปี 2563 จำนวน 27 ตำบล 2. ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรหรือองค์เกษตรกรรายสินค้าเกษตร พัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมหรือ SME เกษตร จำนวน 17 ตำบล (ร้อยละ 17 ของตำบลที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมในปีที่ผ่านมา) ดังนี้ ปี 2560 จำนวน 2 ตำบล ปี 2561 จำนวน 2 ตำบล ปี 2562 – 2563 ปีละ 4 ตำบล รวมจำนวน 8 ตำบล ปี 2564 จำนวน 5 ตำบล ตัวชี้วัดโครงการ 1. เชิงปริมาณ : จำนวนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ ที่จัดทำแล้วเสร็จ 2. เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 65 ความสำเร็จของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรมีเป้าหมายได้รับการพัฒนาอาชีพเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เกษตรกรสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. ชุมชนระดับตำบลมีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการงานสู่การบริหารจัดการตนเอง 3. ระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในตำบลมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ขายวัตถุดิบแต่เดิมเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

งานในโครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
ยังไม่มีงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

สมาชิกของโครงการตำแหน่ง
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนมส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร